E-mail: info@limmud.cz

Poslání a hodnoty Limmudu

Ať už jste na své židovské cestě kdekoliv, Limmud vás vezme o krok dál. 

Dobrovolnictví je důležitou hodnotou, na které je Limmud postaven.

Filozofie Limmudu ČR-SR, stejně tak jako více než 80 dalších Limmudů po celém světě, je založena na následujících principech:

Učte se a učte ostatní

 • Studovat může každý a každý může být i učitelem.
 • Učit se znamená osobně se rozvíjet, získávat znalosti a schopnosti.
 • Studium lidi mění, inspiruje je k tomu, aby měnili svět kolem sebe, otevírá jim nové horizonty.
 • Snažíme se vytvořit prostředí, které umožňuje lidem mluvit o tom, co se učí, a podílet se na procesu učení.
 • Inspirace vede k novým poznatkům.

Rozšiřte si své židovské obzory

 • Naším cílem je zprostředkovávat osobní i komunitní zážitky, které posilují a rozvíjejí židovskou identitu.

Navažte nové vztahy

 • Snažíme se vytvářet prostředí, ve kterém se potkávají jednotlivci i komunity a navazují přátelství.
 • Víme, jak silně člověka může ovlivnit prostředí, které je duchovně, emocionálně i intelektuálně stimulující.

Buďte aktivní součástí Limmudu

 • Dobrovolnictví je základním kamenem téměř všeho, co se v Limmudu děje.
 • Všichni jsme odpovědní jeden za druhého a za komunitu, kterou společně vytváříme – každý z nás hraje důležitou roli.
 • Vítáme, když se účastníci Limmudu aktivně zapojují do všeho, co se na Limmudu děje.

Nechte se inspirovat

 • Nebojte se být odvážní v tom, co pro Limmud děláte.
 • V každém dřímá potenciál, nebojte se jej rozvinout.
 • Dáváme lidem na výběr a dáváme jim dostatek informací k tomu, aby se mohli informovaně rozhodnout.

Rozmanitost

 • Rozmanitost židovského světa je pro nás velká hodnota. Usilujeme o to, abychom vytvářeli prostor pro potkávání různých komunit a všech generací.
 • Usilujeme o otevřenost.
 • Možnost výběru – ať již ve formě, obsahu nebo stylu přednášek a dílen – je pro nás důležitou hodnotou.
 • Snažíme se ostatní vést k tomu, aby nestereotypizovali lidi kolem sebe.

Komunita a vzájemná odpovědnost

 • Limmud vytváří společenství, které charakterizuje společné studium.
 • Společně dosáhneme víc, než jako jednotlivci.
 • Když něco získáváme, měli bychom se pokusit dát něco nazpět. Platí to jak v židovském, tak v širším světě kolem nás.

Respekt

 • Nikdo není důležitější než ostatní.
 • Očekáváme, že každý se bude chovat k ostatním s respektem. Věříme, že všichni pochopí, že organizátoři a dobrovolníci jsou zároveň účastníky.
 • Osobní útoky jsou nepřípustné (zejména během přednášek a dílen).

Debaty „le-šem šamajim“

 • Oceňujeme debaty „le-šem šamajim,“ tedy takové, jejichž účelem je zjistit pravdu a odhalovat věci tak, jak jsou.Takové mohou lidi posouvat dál a pomáhat jim chápat svět kolem sebe.
 • Neúčastníme se debat, jejichž účelem je ospravedlňovat nebo naopak delegitimizovat jakékoliv politické nebo náboženské hnutí v rámci židovského společenství. Limmud není platformou pro takové debaty.
 • Vítáme příležitosti k výměně názorů, ale naší snahou je vyhýbat se náboženským a politickým konfliktům.
 • Příspěvky jednotlivých přednášejících mají být motivovány snahou učit, nikoliv přesvědčovat.

Dodržování micvot

 • Vytváříme prostředí, ve kterém se bude dobře cítit každý bez ohledu na osobní míru dodržování micvot.
 • Vyzdvihujeme význam dodržování šabatu a kašrutu ve společném zázemí Limmudu tak, aby se všichni účastníci mohli všech aktivit účastnit společně.
 • Prosíme všechny účastníky, aby se ve věcech šabatu a kašrutu chovali s respektem k ostatním.
 • Je pro nás samozřejmostí, že v soukromém prostoru Limmudu se každý může řídit podle svých zvyklostí ohledně kašrutu a šabatu.